fbpx

ขั้นตอนการส่งผล

1.เลือกเมนู My Race ที่หน้าเวบไซต์ http://www1.chekrace.com

2. log in เข้าระบบ ด้วยอีเมล์และรหัสผ่านของท่าน

3.เลือกเมนู Virtual Race เพื่อดูรายการที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

4.กดแจ้งผลการวิ่ง เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพบันทึกผลการวิ่งของท่าน

5.รอการตรวจสอบผลการวิ่ง เมื่อส่งไฟล์ภาพผลการวิ่งแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันสถานะอีกครั้งหนึ่ง

6.เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว สถานะการแจ้งผลจะยืนยัน “ผ่านการตรวจสอบ” เป็นอันว่าท่านได้ผ่านภารกิจวิ่งทั่วไทยไปทุกภาคแล้ว
กรณีสมัครแพ็คเกจ 5 ภาค สถานะจะเปลี่ยนเป็นผ่านการตรวจสอบเมื่อท่านได้ส่งผลครบทั้ง 5 ภาคแล้วเท่านั้น
สามารถตรวจสอบผลวิ่งได้ที่ https://bit.ly/2KBbMkr